Thea von Gabain

foto Thea von Gabain

Bandung 1950

Gedurende een 29 jarige werkzaamheid in het onderwijs en aansluitende opleiding kunstzinnige therapie, heb ik pedagogisch en therapeutisch steeds meer de noodzaak ervaren van voortdurende zelfontwikkeling en kunstzinnige zelfwerkzaamheid.
Vervolgens ben ik door de opleiding Organische Vormgeving bij Feico Hajonides de verbinding aangegaan met mijn innerlijke vraag en zoektocht naar de scheppende krachten in een beeldhouwkunst, een beeldhouwkunst die haar vormen schept uit de wetmatigheden van de kosmisch vormende krachten.
Wanneer mijn handen werken kunnen momenten ontstaan waarbij inzichten en inspiraties elkaar in een samenwerkingskracht mogen ontmoeten. Evenwicht zoekend tussen de levende stroom uit het scheppingsproces en de vorm die tot uitdrukking gebracht wil worden in het beeld.

Beelden zien van Thea von Gabain klik hier.

Meer informatie:
E-mail: theavongabain@kpnmail.nl